Oferta

  Agencja Celna obsługuje klientów w zakresie:
 • kompleksowej organizacji odpraw celnych (import, eksport, tranzyt), w tym z zastosowaniem procedur uproszczonych
 • podatku akcyzowego
 • dokonywania odpraw celnych dla osób fizycznych z zakresu mienia przesiedlenia
 • odpraw specjalnych (uszlachetnianie bierne, czynne; odprawy czasowe; końcowego przeznaczenia
 • legalizacji świadectw pochodzenia towaru oraz świadectw przewozowych EUR 1, A.TR
 • wypełniania pozostałych dokumentów (karnet TIR, CMR,INF)
 • występowania w Państwa imieniu przed organami celnymi we wszystkich sprawach z zakresu prawa celnego i pełnej obsługi post importowej (odwołania, wnioski, itp.)
 • pomocy w uzyskaniu numeru EORI
 • rejestracji podmiotów w systemie celnym PUESC
 • doradztwa w sprawach celnych
 • nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych
 • sporządzania deklaracji INTRASTAT
 • badania towaru i pobieranie próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego

 

 

 

 

 

.